Ponujamo velik asortiman produktov za metalurško industrijo.
Produkti

Ferrocore ponuja velik asortiment produktov za metalurško industrijo.

LIVARNE

 • Ferolegure
 • Polnjena žica
 • Naogljičevalec
 • Penjeni keramični filtri
 • Odstranjevalec žlindre
 • SiC (90%)
 • Lončki za termično analizo
 • Sonde za merjenje temperature taline

LIVARNE ALUMINIJA

 • Modifikatorji
 • Talila
 • Premazi
 • Livna sita